side-area-logo

Tuyển dụng

Cơ hội nghề nghiệp

Môi trường chuyên nghiệp, công việc đầy thách thức và cơ hội làm việc với những người giàu kinh nghiệm,
là nơi tốt nhất để bạn chọn lựa cho con đường phát triển sự nghiệp của mình.

1
Chuyên viên phòng Kiểm toán nội bộ
TP. HCM
1
Chuyên viên phòng Đầu tư – Phát triển
TP. HCM
1
Chuyên viên phòng Đầu tư – Phát triển
TP. HCM
2
Kế toán phần hành
TP. HCM
2
Chuyên viên tài chính
TP. HCM
1
Nhân viên Lễ tân – Văn thư
TP. HCM
1
Chuyên viên quản lý dự án
TP. HCM