side-area-logo

Liên hệ

Trụ sở chính

Địa chỉ: 27 Nguyễn Trung Trực, P. Bến Thành, Q.1, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại: (8428) 3823 0081   /    (8428) 3829 6406

Fax: (8428) 3822 2941

Email: info@benthanhgroup.com

Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu    /    8:00 AM – 17:00 PM

Liên hệ