Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị "Cung cấp Chậu và trồng cây ngăn khu Bungalow, ban công tầng 4 Nhà trung tâm - cây xanh trong nhà" tại Khu du lịch Bến Thành - Hồ Tràm.

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị "Cung cấp kệ kho" tại Khu du lịch Bến Thành - Hồ Tràm.

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thi công "Sơn kẻ line bãi xe khách, xe nhân viên" tại Khu du lịch Bến Thành - Hồ Tràm.

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị "Cung cấp và lắp đặt Cabine bảo vệ" tại Khu du lịch Bến Thành - Hồ Tràm.

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh lãnh đạo, quản lý của Tổng Công ty.

Yêu cầu báo giá V/v lựa chọn đơn vị "Sơn kẻ line bãi xe khách, xe nhân viên" tại Khu du lịch Bến Thành - Hồ Tràm.

Yêu cầu báo giá V/v lựa chọn đơn vị "Cung cấp và lắp đặt Cabine bảo vệ" tại Khu du lịch Bến Thành - Hồ Tràm.

Đồng chí Phan Tấn Thảo giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành

Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2023

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thi công "Đấu nối hệ thống thoát nước" tại Khu du lịch Bến Thành - Hồ Tràm.