Báo cáo Tài chính Quý 1 năm 2024

http://benthanhgroup.com/wp-content/uploads/2024/05/BCTC-Quy-I.2024_Cong-ty-me.pdf

Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình công tác cán bộ của Tổng Công ty Bến Thành.

Lễ công bố Quyết định thành lập 4 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Bến Thành.

Hơn 400 tập thể và cá nhân tại Tổng Công ty Bến Thành được nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2023.