side-area-logo

Tổng quan

“Tầm nhìn mới – Giá trị mới”

Benthanh Group đang tích cực chuyển mình, luôn đặt ra cho mình những thử thách cao hơn, giải pháp sáng tạo hơn,
tạo giá trị lớn hơn cho hệ thống Benthanh Group và cộng đồng xã hội.

01.

Tầm nhìn

Xây dựng và phát triển Tổng Công ty Bến Thành trở thành tập đoàn mạnh, kinh doanh – đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ du lịch, thương mại và các ngành theo chiến lược phát triển quốc gia, đủ năng lực cạnh tranh, mạnh về thương hiệu, tài chính, nguồn nhân lực và công nghệ quản lý.

02.

Sứ mệnh

Benthanh Group là nhà đầu tư nhiều tiềm năng và đáng tin cậy, luôn đồng hành cùng đối tác trong việc tạo ra những giá trị mới từ hoạt động sản xuất – kinh doanh nhằm đem lại hiệu quả cho nhà đầu tư, góp phần vào sự nghiệp phát triển của đất nước và lợi ích cộng đồng.

03.

Giá trị cốt lõi

– Bền vững trong cam kết
– Minh bạch trong hoạt động
– Hiệp lực để gia tăng giá trị
– Đổi mới để hội nhập
– Đồng hành với sự phát triển

Mô hình hoạt động

Đầu tư vào công ty con – công ty liên kết

Với kinh nghiệm và nền tảng am hiểu sâu sắc thế mạnh địa phương, hệ thống hơn 30 Doanh nghiệp thành viên Benthanh Group đang chứng tỏ được vị thế của mình trên thị trường Việt Nam. Hiện hơn 30 Doanh nghiệp thành viên và công ty liên kết hoạt động chính trong 4 lĩnh vực: Dịch vụ Du lịch, Dịch vụ Thương mại, Dịch vụ Bất Động Sản và Sản xuất công nghiệp.

Khai thác và phát triển dự án

Ngoài đầu tư vốn và tham gia quản lý tại các Doanh nghiệp thành viên, công ty liên kết, Tổng Công ty Bến Thành còn trực tiếp tham gia phát triển và khai thác dự án. Trong giai đoạn từ 2012-2015, dự tính toàn hệ thống Benthanh Group có 85 dự án đầu tư với tổng số vốn đầu tư hơn 34.000 tỷ đồng.

Đơn vị phụ thuộc

Tổng Công ty Bến Thành hiện đang trực tiếp quản lý 6 đơn vị:

Trung tâm Đào tạo Benthanh Group

Chi nhánh Khu Công Nghiệp Bình Chiểu

Trung tâm Dịch vụ Kho vận

Nhà hàng Maxim’s

Tòa nhà 27 Nguyễn Trung Trực

Chi nhánh Bến Thành – Hồ Tràm Resort