side-area-logo

Lịch sử hình thành

1997 – 2002

Thực hiện quyết định số 90/TTG ngày 7/3/1994 của Thủ tướng chính phủ về việc tiếp tục sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, Ủy ban nhân dân TP.HCM đã ban hành quyết định số 7448/QĐ-UB-KT ngày 26/12/1997 thành lập Tổng Công ty Bến Thành bao gồm các đơn vị thành viên và lấy Công ty Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Quận 1 (Sunimex) làm nòng cốt

Trong giai đoạn này, Tổng Công ty Bến Thành hoạt động theo mô hình Tổng Công ty 90 và toàn hệ thống Tổng Công ty có 9 doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập, 10 doanh nghiệp có vốn góp của Tổng Công ty và 4 doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc và tên giao dịch của Tổng Công ty lúc bấy giờ là Sunimex.

Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của từng doanh nghiệp thành viên, ngay từ giai đoạn đầu Tổng Công ty đã hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó lĩnh vực dịch vụ giữ vai trò chủ đạo.

Tuy ra đời vào thời kỳ khủng hoảng tài chính, tiền tệ khu vực Châu Á (1997 – 2000) và gặp phải nhiều bất cập trong mô hình hoạt động nhưng các doanh nghiệp thành viên đều kinh doanh có hiệu quả, Tổng Công ty đã phát huy được thế mạnh của toàn hệ thống và đã tập hợp được lực lượng, sắp xếp đội hình để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

2003 – 2009

Ngày 23/9/2002, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 829/QĐ-TTg về việc cho phép Tổng Công ty Bến Thành hoạt động thí điểm theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con. Ngày 19/5/2003, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đã quyết định tổ chức lại Tổng Công ty Bến Thành hoạt động theo mô hình này bằng quyết định số 1848/QĐ-UB.

Đây là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu một giai đoạn mới chuyển đổi về chất trong mô hình hoạt động, tạo tiền đề cho sự đổi mới và phát triển của cả hệ thống.

Trong giai đoạn này, hầu hết các doanh nghiệp hạch toán độc lập, hạch toán phụ thuộc trong hệ thống Tổng Công ty đã chuyển đổi hoạt động theo loại hình Công ty cổ phần, tiếp nhận thêm một số doanh nghiệp cổ phần hóa do UBND TP. Hồ Chí Minh chuyển về. Toàn hệ thống có 37 doanh nghiệp hoạt động theo mô hình mới, cơ chế mới với quy mô ngày càng mở rộng và hiệu quả ngày càng tăng. Từ cuối năm 2009, Tổng Công ty có bộ nhận diện thương hiệu với logo, slogan mới, thay đổi tên giao dịch từ Sunimex thành Benthanh Group, viết tắt là BTG.

2010 – 2017

Thực hiện lộ trình chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đã chuyển Tổng Công ty Bến Thành hoạt động theo loại hình Công ty TNHH một thành viên theo quyết định số 3067/QĐ-UBND ngày 10/7/2010 với 41 doanh nghiệp thành viên trong toàn hệ thống.

Trong những năm đầu của giai đoạn này (2010 – 2013), các doanh nghiệp phải đối mặt với khủng hoảng, suy thoái kinh tế toàn cầu. Cả hệ thống Tổng Công ty phải hết sức nỗ lực để cấu trúc lại hoạt động, phát triển các loại hình dịch vụ, tăng cường hiệp lực, kết nối, vượt khó để đảm bảo duy trì được sự ổn định.

Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Bến Thành giai đoạn 2013 – 2015 được UBND TP.HCM phê duyệt tại quyết định số 7435/QĐ – UBND ngày 31/12/2013. Theo đó, Tổng Công ty Bến Thành tập trung đầu tư vào ngành nghề kinh doanh chính là Dịch vụ Du lịch, Dịch vụ Thương mại và những ngành nghề khác có liên quan như Dịch vụ Bất động sản…

UBND TP.HCM đã ban hành quyết định số 4708/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 về việc cổ phần hóa Tổng Công ty Bến Thành. Tổng Công ty đã chuẩn bị các phương án sản xuất kinh doanh, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trong quản lý đầu tư, sắp xếp bộ máy, đội ngũ nhân sự công ty mẹ phù hợp với yêu cầu của một doanh nghiệp đa sở hữu và cam kết thực hiện đúng tiến độ cổ phần hóa.

Trong suốt giai đoạn 2010 – 2017 bên cạnh việc đảm bảo hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, Tổng Công ty Bến Thành tập trung tái cấu trúc hoạt động, tái cơ cấu quản trị doanh nghiệp, kết nối toàn hệ thống, tối đa hóa giá trị nguồn lực cốt lõi của từng doanh nghiệp thành viên để gia tăng nội lực, đảm bảo cho sự ổn định, phát triển bền vững và sẵn sàng cho việc cạnh tranh, hội nhập. Đồng thời, trong giai đoạn 2013 – 2015, Tổng Công ty Bến Thành đã thực hiện thành công việc chuyển giao thế hệ lãnh đạo của Tổng Công ty.

2018 – Nay

Hơn hai năm qua, dịch bệnh Covid-19 tác động tiêu cực đến mọi lĩnh vực của nền kinh tế, tuy nhiên nhờ có sự cam kết mạnh mẽ, bền bỉ, kiên trì theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, Tổng Công ty Bến Thành đã vững vàng vượt qua những khó khăn, thách thức để duy trì ổn định hoạt động và tăng trưởng trong kinh doanh.

Năm 2022, cũng là dấu mốc 25 năm hình thành và phát triển, Tổng Công ty Bến Thành hiện đang đứng trước bước ngoặt mới để tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp. Đây là cơ hội nhưng cũng chứa đựng không ít những khó khăn, thử thách. Tổng Công ty Bến Thành cam kết phát triển đúng định hướng, chiến lược đề ra và đáp ứng được nhiệm vụ của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố giao phó, nỗ lực để chuyển mình và vươn xa hơn trong con đường hội nhập, tiếp tục thực hiện sứ mệnh và đồng hành cùng sự phát triển của Thành phố.