Thông báo mời báo giá cung cấp máy nén khí cho máy ép bùn trạm xử lý nước thải tập trung tại KCN Bình Chiểu

Thông báo mời báo giá cung cấp máy nén khí cho máy ép bùn trạm xử lý nước thải tập trung tại KCN Bình Chiểu

Thông báo mời báo giá cung cấp cảm biến báo mức siêu âm cho trạm xử lý nước thải tập trung tại KCN Bình Chiểu

Thông báo mời báo giá cung cấp cảm biến báo mức siêu âm cho trạm xử lý nước thải tập trung tại KCN Bình Chiểu

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị bảo trì Phần mềm Văn phòng Điện tử

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị bảo trì Phần mềm Văn phòng Điện tử

Yêu cầu báo giá Cung cấp dịch vụ Bảo trì Phần mềm Văn phòng Điện tử

Yêu cầu báo giá Cung cấp dịch vụ Bảo trì Phần mềm Văn phòng Điện tử

Thông báo tham gia chào giá thực hiện lắp đặt hệ thống báo cháy tại Kho 50/12 Bến Chương Dương, Q1, TP. HCM

Thông báo tham gia chào giá thực hiện lắp đặt hệ thống báo cháy tại Kho 50/12 Bến Chương Dương, Q1, TP. HCM

Báo cáo tình hình Quản trị năm 2019

Báo cáo tình hình Quản trị năm 2019

Thông báo tham gia chào giá thực hiện công việc cải tạo sửa chữa máng xối nước tại 71-79 Đồng Khởi, Q1. TP. HCM

Thông báo tham gia chào giá thực hiện công việc cải tạo sửa chữa máng xối nước tại 71-79 Đồng Khởi, Q1. TP. HCM

Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2020

Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2020

Thông báo tham gia chào giá dịch vụ “Bảo hiểm Sức khỏe CBCNV” Tổng Công ty Bến Thành

Thông báo tham gia chào giá dịch vụ "Bảo hiểm Sức khỏe CBCNV" Tổng Công ty Bến Thành

Thông báo mời báo giá cung cấp cánh bơm chìm nước thải và máy khuấy chìm cho trạm xử lý nước thải tập trung tại KCN Bình Chiểu

Thông báo mời báo giá cung cấp cánh bơm chìm nước thải và máy khuấy chìm cho trạm xử lý nước thải tập trung tại KCN Bình Chiểu

Thông báo tham gia chào giá cung cấp lắp đặt thiết bị điện lạnh, Camera và thi công sửa chữa và cải tạo tòa nhà văn phòng tại số 4 Trần Quang Khải, Q1

Thông báo tham gia chào giá cung cấp lắp đặt thiết bị điện lạnh, Camera và thi công sửa chữa và cải tạo tòa nhà văn phòng tại số 4 ...

Thông báo mời báo giá lắp đặt Camera tại Khu Công nghiệp Bình Chiểu

Thông báo mời báo giá lắp đặt Camera tại Khu Công nghiệp Bình Chiểu

Thông báo mời chào giá sơn xe 4 chỗ 52T-2944

Thông báo mời chào giá sơn xe 4 chỗ 52T-2944

Thông báo tham gia chào giá thực hiện hạng mục cải tạo, sửa chữa tại kho 50/12 Bến Chương Dương (Số mới 20/2 Võ Văn Kiệt), Q1, TP. HCM

Thông báo tham gia chào giá thực hiện hạng mục cải tạo, sửa chữa tại kho 50/12 Bến Chương Dương (Số mới 20/2 Võ Văn Kiệt), Q1, TP. HCM

Thông báo tham gia chào giá thực hiện cung cấp và lắp đặt thiết bị điện lạnh tại 27 Nguyễn Trung Trực, Q1. TP. HCM

Thông báo tham gia chào giá thực hiện cung cấp và lắp đặt thiết bị điện lạnh tại 27 Nguyễn Trung Trực, Q1. TP. HCM

Thông báo mời báo giá cung cấp hoa kiểng tại KCN Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. HCM

Thông báo mời báo giá cung cấp hoa kiểng tại KCN Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. HCM

Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Thông báo chào giá sửa chữa, bảo dưỡng thang máy, cung cấp và lắp đặt thiết bị điện lạnh, thi công sửa chữa, cải tạo tòa nhà Văn phòng tại số 4 Trần Quang Khải, Quận 1. TP. HCM

Thông báo chào giá sửa chữa, bảo dưỡng thang máy, cung cấp và lắp đặt thiết bị điện lạnh, thi công sửa chữa, cải tạo tòa nhà Văn phòng tại ...

Báo cáo Tài chính Quý 1 năm 2020

Báo cáo Tài chính Quý 1 năm 2020

Thông báo chào giá thực hiện cung cấp và lắp đặt thiết bị điện lạnh tại 27 Nguyễn Trung Trực, Q1

Thông báo chào giá thực hiện cung cấp và lắp đặt thiết bị điện lạnh tại 27 Nguyễn Trung Trực, Q1

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp năm 2019

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp năm 2019

Thông báo chào giá thẩm định giá tài sản tại Lô B3, KCN Bình Chiểu.

Thông báo chào giá thẩm định giá tài sản tại Lô B3, KCN Bình Chiểu.

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019

Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019

Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại tại Chi nhánh KCN Bình Chiểu

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại tại Chi nhánh KCN Bình Chiểu

Thông báo chào giá thực hiện cung cấp và lắp đặt hệ thống báo cháy  tại mặt bằng 134 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Thông báo chào giá thực hiện cung cấp và lắp đặt hệ thống báo cháy tại mặt bằng 134 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1.

Thông báo mời báo giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại trạm xử lý nước thải tập trung tại KCN Bình Chiểu.

Thông báo mời báo giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại trạm xử lý nước thải tập trung tại KCN Bình Chiểu.

Thông báo mời chào giá V/v tham gia chào giá thẩm định giá tài sản tại lô A3 và B3 KCN Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. HCM

Thông báo mời chào giá V/v tham gia chào giá thẩm định giá tài sản tại lô A3 và B3 KCN Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. HCM

Thông báo kết quả chào giá lắp đặt máy phát điện dự phòng cho hệ thống PCCC Chi nhánh KCN Bình Chiểu

Thông báo kết quả chào giá lắp đặt máy phát điện dự phòng cho hệ thống PCCC Chi nhánh KCN Bình Chiểu

Thư mời tham gia chào giá lắp đặt máy phát điện dự phòng cho hệ thống PCCC Chi nhánh KCN Bình Chiểu

Thư mời tham gia chào giá lắp đặt máy phát điện dự phòng cho hệ thống PCCC Chi nhánh KCN Bình Chiểu