Thông báo mời báo giá lắp đặt Camera tại Khu Công nghiệp Bình Chiểu

Thông báo mời báo giá lắp đặt Camera tại Khu Công nghiệp Bình Chiểu

Thông báo mời chào giá sơn xe 4 chỗ 52T-2944

Thông báo mời chào giá sơn xe 4 chỗ 52T-2944

Thông báo tham gia chào giá thực hiện hạng mục cải tạo, sửa chữa tại kho 50/12 Bến Chương Dương (Số mới 20/2 Võ Văn Kiệt), Q1, TP. HCM

Thông báo tham gia chào giá thực hiện hạng mục cải tạo, sửa chữa tại kho 50/12 Bến Chương Dương (Số mới 20/2 Võ Văn Kiệt), Q1, TP. HCM

Thông báo tham gia chào giá thực hiện cung cấp và lắp đặt thiết bị điện lạnh tại 27 Nguyễn Trung Trực, Q1. TP. HCM

Thông báo tham gia chào giá thực hiện cung cấp và lắp đặt thiết bị điện lạnh tại 27 Nguyễn Trung Trực, Q1. TP. HCM

Thông báo mời báo giá cung cấp hoa kiểng tại KCN Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. HCM

Thông báo mời báo giá cung cấp hoa kiểng tại KCN Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. HCM

Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Thông báo chào giá sửa chữa, bảo dưỡng thang máy, cung cấp và lắp đặt thiết bị điện lạnh, thi công sửa chữa, cải tạo tòa nhà Văn phòng tại số 4 Trần Quang Khải, Quận 1. TP. HCM

Thông báo chào giá sửa chữa, bảo dưỡng thang máy, cung cấp và lắp đặt thiết bị điện lạnh, thi công sửa chữa, cải tạo tòa nhà Văn phòng tại ...

Báo cáo Tài chính Quý 1 năm 2020

Báo cáo Tài chính Quý 1 năm 2020

Thông báo chào giá thực hiện cung cấp và lắp đặt thiết bị điện lạnh tại 27 Nguyễn Trung Trực, Q1

Thông báo chào giá thực hiện cung cấp và lắp đặt thiết bị điện lạnh tại 27 Nguyễn Trung Trực, Q1

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp năm 2019

Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của Doanh nghiệp năm 2019

Thông báo chào giá thẩm định giá tài sản tại Lô B3, KCN Bình Chiểu.

Thông báo chào giá thẩm định giá tài sản tại Lô B3, KCN Bình Chiểu.

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019

Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019

Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại tại Chi nhánh KCN Bình Chiểu

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại tại Chi nhánh KCN Bình Chiểu

Thông báo chào giá thực hiện cung cấp và lắp đặt hệ thống báo cháy  tại mặt bằng 134 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Thông báo chào giá thực hiện cung cấp và lắp đặt hệ thống báo cháy tại mặt bằng 134 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1.

Thông báo mời báo giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại trạm xử lý nước thải tập trung tại KCN Bình Chiểu.

Thông báo mời báo giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại trạm xử lý nước thải tập trung tại KCN Bình Chiểu.

Thông báo mời chào giá V/v tham gia chào giá thẩm định giá tài sản tại lô A3 và B3 KCN Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. HCM

Thông báo mời chào giá V/v tham gia chào giá thẩm định giá tài sản tại lô A3 và B3 KCN Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. HCM

Thông báo kết quả chào giá lắp đặt máy phát điện dự phòng cho hệ thống PCCC Chi nhánh KCN Bình Chiểu

Thông báo kết quả chào giá lắp đặt máy phát điện dự phòng cho hệ thống PCCC Chi nhánh KCN Bình Chiểu

Thư mời tham gia chào giá lắp đặt máy phát điện dự phòng cho hệ thống PCCC Chi nhánh KCN Bình Chiểu

Thư mời tham gia chào giá lắp đặt máy phát điện dự phòng cho hệ thống PCCC Chi nhánh KCN Bình Chiểu

Thư mời tham gia chào giá lắp đặt và bảo trì bảng quảng cáo ngoài trời Benthanh Group

Thư mời tham gia chào giá lắp đặt và bảo trì bảng quảng cáo ngoài trời Benthanh Group

Thông báo chào giá thực hiện công việc cải tạo, sửa chữa tại mặt bằng 134 Võ Văn Kiệt

Thông báo chào giá thực hiện công việc cải tạo, sửa chữa tại mặt bằng 134 Võ Văn Kiệt

Yêu cầu báo giá cung cấp dịch vụ thuê đơn vị tư vấn pháp lý thường xuyên

Yêu cầu báo giá cung cấp dịch vụ thuê đơn vị tư vấn pháp lý thường xuyên

Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2019

Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2019 

Thông báo mời chào giá quản lý vận hành nhà hàng Maxim’s

Thông báo mời chào giá quản lý vận hành nhà hàng Maxim's

Yêu cầu báo giá cung cấp dịch vụ thuê đơn vị tư vấn pháp lý

Yêu cầu báo giá cung cấp dịch vụ thuê đơn vị tư vấn pháp lý

Thông báo mời chào giá cải tạo, sửa chữa tại Trung tâm đào tạo Bến Thành

Thông báo mời chào giá cải tạo, sửa chữa tại Trung tâm đào tạo Bến Thành

Thông báo mời chào giá gói thầu cung cấp lắp đặt hệ thống camera an ninh

Thông báo mời chào giá gói thầu cung cấp lắp đặt hệ thống camera an ninh

Yêu cầu báo giá cung cấp rượu vang cho Nhà hàng Maxim’s

Yêu cầu báo giá cung cấp rượu vang cho Nhà hàng Maxim’s

Yêu cầu báo giá cung cấp dịch vụ thuê đơn vị tư vấn pháp lý

Yêu cầu báo giá cung cấp dịch vụ thuê đơn vị tư vấn pháp lý

Yêu cầu báo giá cung cấp dịch vụ In Brochure KCN Bình Chiểu

Yêu cầu báo giá cung cấp dịch vụ In Brochure KCN Bình Chiểu