Thông báo chào giá thẩm định giá tài sản tại Lô B3, KCN Bình Chiểu.

Thông báo chào giá thẩm định giá tài sản tại Lô B3, KCN Bình Chiểu.

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019

Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019

Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại tại Chi nhánh KCN Bình Chiểu

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại tại Chi nhánh KCN Bình Chiểu

Thông báo mời báo giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại trạm xử lý nước thải tập trung tại KCN Bình Chiểu.

Thông báo mời báo giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại trạm xử lý nước thải tập trung tại KCN Bình Chiểu.

Thông báo kết quả chào giá lắp đặt máy phát điện dự phòng cho hệ thống PCCC Chi nhánh KCN Bình Chiểu

Thông báo kết quả chào giá lắp đặt máy phát điện dự phòng cho hệ thống PCCC Chi nhánh KCN Bình Chiểu

Thư mời tham gia chào giá lắp đặt máy phát điện dự phòng cho hệ thống PCCC Chi nhánh KCN Bình Chiểu

Thư mời tham gia chào giá lắp đặt máy phát điện dự phòng cho hệ thống PCCC Chi nhánh KCN Bình Chiểu

Thư mời tham gia chào giá lắp đặt và bảo trì bảng quảng cáo ngoài trời Benthanh Group

Thư mời tham gia chào giá lắp đặt và bảo trì bảng quảng cáo ngoài trời Benthanh Group

Thông báo chào giá thực hiện công việc cải tạo, sửa chữa tại mặt bằng 134 Võ Văn Kiệt

Thông báo chào giá thực hiện công việc cải tạo, sửa chữa tại mặt bằng 134 Võ Văn Kiệt

Yêu cầu báo giá cung cấp dịch vụ thuê đơn vị tư vấn pháp lý thường xuyên

Yêu cầu báo giá cung cấp dịch vụ thuê đơn vị tư vấn pháp lý thường xuyên

Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2019

Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2019 

Thông báo mời chào giá quản lý vận hành nhà hàng Maxim’s

Thông báo mời chào giá quản lý vận hành nhà hàng Maxim's

Yêu cầu báo giá cung cấp dịch vụ thuê đơn vị tư vấn pháp lý

Yêu cầu báo giá cung cấp dịch vụ thuê đơn vị tư vấn pháp lý

Thông báo mời chào giá cải tạo, sửa chữa tại Trung tâm đào tạo Bến Thành

Thông báo mời chào giá cải tạo, sửa chữa tại Trung tâm đào tạo Bến Thành

Thông báo mời chào giá gói thầu cung cấp lắp đặt hệ thống camera an ninh

Thông báo mời chào giá gói thầu cung cấp lắp đặt hệ thống camera an ninh

Yêu cầu báo giá cung cấp rượu vang cho Nhà hàng Maxim’s

Yêu cầu báo giá cung cấp rượu vang cho Nhà hàng Maxim’s

Yêu cầu báo giá cung cấp dịch vụ thuê đơn vị tư vấn pháp lý

Yêu cầu báo giá cung cấp dịch vụ thuê đơn vị tư vấn pháp lý

Yêu cầu báo giá cung cấp dịch vụ In Brochure KCN Bình Chiểu

Yêu cầu báo giá cung cấp dịch vụ In Brochure KCN Bình Chiểu

Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2019

Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2019 

Yêu cầu báo giá cung cấp dịch vụ

Yêu cầu báo giá cung cấp dịch vụ

Yêu cầu báo giá cung cấp dịch vụ Sửa chữa xe Ô tô TOYOTA Innova

Yêu cầu báo giá cung cấp dịch vụ Sửa chữa xe Ô tô TOYOTA Innova

Thông báo mời chào giá gói thầu cung cấp máy bơm màng cho máy ép bùn

Thông báo mời chào giá gói thầu cung cấp máy bơm màng cho máy ép bùn

Báo cáo tình hình Quản trị năm 2018

Báo cáo tình hình Quản trị năm 2018

Thông báo về ký hiệu chữ ký số và phạm vi áp dụng chữ ký số ký hóa đơn điện tử của Tổng Công ty Bến Thành

Thông báo về ký hiệu chữ ký số và phạm vi áp dụng chữ ký số ký hóa đơn điện tử của Tổng Công ty Bến Thành

Báo cáo Tài chính Quý 1 năm 2019

Báo cáo Tài chính Quý 1 năm 2019

Báo cáo tiền lương, tiền thưởng bình quân năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Báo cáo tiền lương, tiền thưởng bình quân năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2018

Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2018

Thông báo mời đơn vị chào giá cho dịch vụ cung cấp phần mềm quản trị tài chính Công ty Mẹ

Thông báo mời đơn vị chào giá cho dịch vụ cung cấp phần mềm quản trị tài chính Công ty Mẹ.

Thông báo mời đơn vị tư vấn chào giá cho dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành

Thông báo mời đơn vị tư vấn chào giá cho dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành

Thông báo mời đơn vị tư vấn chào giá cho dịch vụ xây dựng phương án Cổ phần hóa Tổng Công ty Bến Thành

Thông báo mời đơn vị tư vấn chào giá cho dịch vụ xây dựng phương án Cổ phần hóa Tổng Công ty Bến Thành