Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị “Cung cấp Chậu và trồng cây ngăn khu Bungalow, ban công tầng 4 Nhà trung tâm – cây xanh trong nhà” tại Khu du lịch Bến Thành – Hồ Tràm.

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị "Cung cấp Chậu và trồng cây ngăn khu Bungalow, ban công tầng 4 Nhà trung tâm - cây xanh trong nhà" tại ...

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị “Cung cấp kệ kho” tại Khu du lịch Bến Thành – Hồ Tràm.

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị "Cung cấp kệ kho" tại Khu du lịch Bến Thành - Hồ Tràm.

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thi công “Sơn kẻ line bãi xe khách, xe nhân viên” tại Khu du lịch Bến Thành – Hồ Tràm.

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thi công "Sơn kẻ line bãi xe khách, xe nhân viên" tại Khu du lịch Bến Thành - Hồ Tràm.

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị “Cung cấp và lắp đặt Cabine bảo vệ” tại Khu du lịch Bến Thành – Hồ Tràm.

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị "Cung cấp và lắp đặt Cabine bảo vệ" tại Khu du lịch Bến Thành - Hồ Tràm.

Yêu cầu báo giá V/v lựa chọn đơn vị “Sơn kẻ line bãi xe khách, xe nhân viên” tại Khu du lịch Bến Thành – Hồ Tràm.

Yêu cầu báo giá V/v lựa chọn đơn vị "Sơn kẻ line bãi xe khách, xe nhân viên" tại Khu du lịch Bến Thành - Hồ Tràm.

Yêu cầu báo giá V/v lựa chọn đơn vị “Cung cấp và lắp đặt Cabine bảo vệ” tại Khu du lịch Bến Thành – Hồ Tràm.

Yêu cầu báo giá V/v lựa chọn đơn vị "Cung cấp và lắp đặt Cabine bảo vệ" tại Khu du lịch Bến Thành - Hồ Tràm.

Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2023

Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2023

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thi công “Đấu nối hệ thống thoát nước” tại Khu du lịch Bến Thành – Hồ Tràm.

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thi công "Đấu nối hệ thống thoát nước" tại Khu du lịch Bến Thành - Hồ Tràm.

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thi công “Hạng mục xây dựng bổ sung lần 2” tại Khu du lịch Bến Thành – Hồ Tràm.

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thi công "Hạng mục xây dựng bổ sung lần 2" tại Khu du lịch Bến Thành - Hồ Tràm.

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp và lắp đặt Camera – Đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời bổ sung tại Khu du lịch Bến Thành – Hồ Tràm.

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp và lắp đặt Camera - Đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời bổ sung tại Khu du lịch Bến Thành ...

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thi công “Bổ sung nhôm kính + sửa chữa nội thất – Nội thất khu tiếp tân spa” tại Khu du lịch Bến Thành – Hồ Tràm.

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thi công "Bổ sung nhôm kính + sửa chữa nội thất - Nội thất khu tiếp tân spa" tại Khu du lịch ...

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện hạng mục kiểm định công trình 21-23-25-27 Tôn Thất Thiệp, Q1, TP. HCM.

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện hạng mục kiểm định công trình 21-23-25-27 Tôn Thất Thiệp, Q1, TP. HCM.

Yêu cầu báo giá V/v lựa chọn đơn vị “Cung cấp lắp đặt kệ kho” tại Khu du lịch Bến Thành – Hồ Tràm.

Yêu cầu báo giá V/v lựa chọn đơn vị "Cung cấp lắp đặt kệ kho" tại Khu du lịch Bến Thành - Hồ Tràm.

Yêu cầu báo giá V/v lựa chọn đơn vị “Cung cấp chậu và trồng cây ngăn khu Bungalow, ban công tầng 4 Nhà trung tâm – cây xanh trong nhà” tại Khu du lịch Bến Thành – Hồ Tràm.

êu cầu báo giá V/v lựa chọn đơn vị "Cung cấp chậu và trồng cây ngăn khu Bungalow, ban công tầng 4 Nhà trung tâm - cây xanh trong nhà" ...

Yêu cầu báo giá V/v lựa chọn đơn vị thi công “Đấu nối hệ thống thoát nước” tại Khu du lịch Bến Thành – Hồ Tràm.

Yêu cầu báo giá V/v lựa chọn đơn vị thi công "Đấu nối hệ thống thoát nước" tại Khu du lịch Bến Thành - Hồ Tràm.

Yêu cầu báo giá V/v lựa chọn đơn vị thi công “Bổ sung nhôm kính + sửa chữa nội thất – Nội thất khu tiếp tân spa” tại Khu du lịch Bến Thành – Hồ Tràm.

Yêu cầu báo giá V/v lựa chọn đơn vị thi công "Bổ sung nhôm kính + sửa chữa nội thất - Nội thất khu tiếp tân spa" tại Khu du ...

Yêu cầu báo giá V/v lựa chọn đơn vị thi công hạng mục xây dựng bổ sung (lần 2) tại Khu du lịch Bến Thành – Hồ Tràm.

Yêu cầu báo giá V/v lựa chọn đơn vị thi công hạng mục xây dựng bổ sung (lần 2) tại Khu du lịch Bến Thành - Hồ Tràm.

Yêu cầu báo giá V/v lựa chọn đơn vị cung cấp và lắp đặt Camera – Đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời bổ sung tại Khu du lịch Bến Thành – Hồ Tràm.

Yêu cầu báo giá V/v lựa chọn đơn vị cung cấp và lắp đặt Camera - Đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời bổ sung tại Khu du lịch Bến ...

Thông báo tham gia chào giá thực hiện hạng mục kiểm định công trình tòa nhà 21-23-25-27 Tôn Thất Thiệp, Q1, TP. HCM.

Thông báo tham gia chào giá thực hiện hạng mục kiểm định công trình tòa nhà 21-23-25-27 Tôn Thất Thiệp, Q1, TP. HCM.

Thông báo tham gia chào giá thực hiện hạng mục cải tạo, sửa chữa tòa nhà tại số 04 Trần Quang khải, Q1, TP. HCM.

Thông báo tham gia chào giá thực hiện hạng mục cải tạo, sửa chữa tòa nhà tại số 04 Trần Quang khải, Q1, TP. HCM.

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị “Cung cấp lắp đặt bảng hiệu chỉ đường, biển báo bên ngoài Tòa nhà Trung tâm, bungalow, villa” tại Khu du lịch Bến Thành – Hồ Tràm.

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị "Cung cấp lắp đặt bảng hiệu chỉ đường, biển báo bên ngoài Tòa nhà Trung tâm, bungalow, villa" tại Khu du lịch ...

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị “Cung cấp lắp đặt bảng hiệu chỉ đường, biển báo bên trong Tòa nhà Trung tâm, bungalow, villa” tại Khu du lịch Bến Thành – Hồ Tràm.

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị "Cung cấp lắp đặt bảng hiệu chỉ đường, biển báo bên trong Tòa nhà Trung tâm, bungalow, villa" tại Khu du lịch ...

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thi công “Cung cấp lắp đặt hệ thống gas” tại Khu du lịch Bến Thành – Hồ Tràm.

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thi công "Cung cấp lắp đặt hệ thống gas" tại Khu du lịch Bến Thành - Hồ Tràm.

Thông báo Yêu cầu báo giá V/v lựa chọn đơn vị cung cấp lắp đặt “Bảng hiệu tên phòng, chỉ đường, biển báo bên ngoài tòa nhà trung tâm, bungalow, villa” cho Khu du lịch Bến Thành – Hồ Tràm.

Thông báo Yêu cầu báo giá V/v lựa chọn đơn vị cung cấp lắp đặt "Bảng hiệu tên phòng, chỉ đường, biển báo bên ngoài tòa nhà trung tâm, bungalow, ...

Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2023

Báo cáo Tài chính Quý 2 năm 2023

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị “Cung cấp lắp đặt bảng hiệu trên nóc Tòa nhà trung tâm, trên tường cổng chính và trên đất” tại Khu du lịch Bến Thành – Hồ Tràm.

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị "Cung cấp lắp đặt bảng hiệu trên nóc Tòa nhà trung tâm, trên tường cổng chính và trên đất" tại Khu du ...

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị “Cung cấp lắp đặt bổ sung máy lạnh khu vực Spa và thang máy” tại Khu du lịch Bến Thành – Hồ Tràm.

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị "Cung cấp lắp đặt bổ sung máy lạnh khu vực Spa và thang máy" tại Khu du lịch Bến Thành - Hồ ...

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thi công “Hạng mục xây dựng bổ sung” tại Khu du lịch Bến Thành – Hồ Tràm.

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thi công "Hạng mục xây dựng bổ sung" tại Khu du lịch Bến Thành - Hồ Tràm.

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ “Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc (mở rộng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản) cho Khu du lịch Bến Thành – Hồ Tràm”.

Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ "Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc (mở rộng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản) cho Khu du ...

Thông báo Yêu cầu báo giá V/v lựa chọn đơn vị cung cấp lắp đặt “Bảng hiệu tên phòng, chỉ đường, biển báo bên trong tòa nhà trung tâm, bungalow, villa” cho Khu du lịch Bến Thành – Hồ Tràm.

Thông báo Yêu cầu báo giá V/v lựa chọn đơn vị cung cấp lắp đặt "Bảng hiệu tên phòng, chỉ đường, biển báo bên trong tòa nhà trung tâm, bungalow, ...