side-area-logo

Sản xuất công nghiệp

Sản xuất công nghiệp

Tổng Công ty Bến Thành đầu tư vào doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm ốc vít, ren, trục và liên doanh với tập đoàn sản xuất nhôm định hình lớn nhất thế giới Sapa AB (Nauy) để sản xuất nhôm định hình cao cấp.

Nhờ tập trung vào công tác cải tiến quản lý, cải tiến sản xuất, nâng cấp máy móc thiết bị, đầu tư mở rộng nên Tổng Công ty Bến Thành đã gia tăng được quy mô, nâng cao được chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, giữ vững uy tín thương hiệu, gia tăng doanh thu, thị phần.

Doanh nghiệp thành viên
Image module
Image module