NĂM:
Thông báo Công khai kết quả lựa chọn Đơn vị thực hiện hạng mục Thẩm tra hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công gia cố công trình toà nhà 21-23-25-27 Tôn Thất Thiệp.
TẢI VỀ
Thông báo Bán Đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV tại Công ty Cổ phần Khách sạn Du lịch Tháng Mười.
TẢI VỀ
Thông báo mời chào giá thực hiện hạng mục Thẩm tra hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công gia cố công trình toà nhà 21-23-25-27 Tôn Thất Thiệp.
TẢI VỀ
Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện hạng mục thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán tòa nhà 21-23-25-27 Tôn Thất Thiệp, Q1, TP. HCM.
TẢI VỀ
Thông báo mời chào giá đấu nối ống xả thải và lắp đặt đường ống sự cố cho trạm xử lý nước thải tập trung tại KCN Bình Chiểu.
TẢI VỀ
Yêu cầu báo giá dịch vụ tư vấn bán đấu giá quyền mua cổ phần.
TẢI VỀ
Thông báo V/v tham gia chào giá thực hiện hạng mục thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán tòa nhà 21-23-25-27 Tôn Thất Thiệp, Q1, TP. HCM.
TẢI VỀ
Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị “Cung cấp Chậu và trồng cây ngăn khu Bungalow, ban công tầng 4 Nhà trung tâm – cây xanh trong nhà” tại Khu du lịch Bến Thành – Hồ Tràm.
TẢI VỀ
Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị “Cung cấp kệ kho” tại Khu du lịch Bến Thành – Hồ Tràm.
TẢI VỀ
Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thi công “Sơn kẻ line bãi xe khách, xe nhân viên” tại Khu du lịch Bến Thành – Hồ Tràm.
TẢI VỀ
Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị “Cung cấp và lắp đặt Cabine bảo vệ” tại Khu du lịch Bến Thành – Hồ Tràm.
TẢI VỀ
Yêu cầu báo giá V/v lựa chọn đơn vị “Sơn kẻ line bãi xe khách, xe nhân viên” tại Khu du lịch Bến Thành – Hồ Tràm.
TẢI VỀ
Yêu cầu báo giá V/v lựa chọn đơn vị “Cung cấp và lắp đặt Cabine bảo vệ” tại Khu du lịch Bến Thành – Hồ Tràm.
TẢI VỀ
Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2023
TẢI VỀ
Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thi công “Đấu nối hệ thống thoát nước” tại Khu du lịch Bến Thành – Hồ Tràm.
TẢI VỀ
Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thi công “Hạng mục xây dựng bổ sung lần 2” tại Khu du lịch Bến Thành – Hồ Tràm.
TẢI VỀ
Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp và lắp đặt Camera – Đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời bổ sung tại Khu du lịch Bến Thành – Hồ Tràm.
TẢI VỀ
Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thi công “Bổ sung nhôm kính + sửa chữa nội thất – Nội thất khu tiếp tân spa” tại Khu du lịch Bến Thành – Hồ Tràm.
TẢI VỀ
Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện hạng mục kiểm định công trình 21-23-25-27 Tôn Thất Thiệp, Q1, TP. HCM.
TẢI VỀ
Thông báo kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện thi công “Sửa chữa và chống dột Trụ sở làm việc Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV”.
TẢI VỀ
Thông báo tham gia chào giá thực hiện thi công “Sửa chữa và chống dột Trụ sở làm việc Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV”.
TẢI VỀ
Thư mời chào giá cải tạo sửa chữa tại địa điểm số 20/2 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Q1, TP. HCM.
TẢI VỀ
Yêu cầu báo giá V/v lựa chọn đơn vị “Cung cấp lắp đặt kệ kho” tại Khu du lịch Bến Thành – Hồ Tràm.
TẢI VỀ
Yêu cầu báo giá V/v lựa chọn đơn vị “Cung cấp chậu và trồng cây ngăn khu Bungalow, ban công tầng 4 Nhà trung tâm – cây xanh trong nhà” tại Khu du lịch Bến Thành – Hồ Tràm.
TẢI VỀ
Yêu cầu báo giá V/v lựa chọn đơn vị thi công “Đấu nối hệ thống thoát nước” tại Khu du lịch Bến Thành – Hồ Tràm.
TẢI VỀ
Yêu cầu báo giá V/v lựa chọn đơn vị thi công “Bổ sung nhôm kính + sửa chữa nội thất – Nội thất khu tiếp tân spa” tại Khu du lịch Bến Thành – Hồ Tràm.
TẢI VỀ
Yêu cầu báo giá V/v lựa chọn đơn vị thi công hạng mục xây dựng bổ sung (lần 2) tại Khu du lịch Bến Thành – Hồ Tràm.
TẢI VỀ
Yêu cầu báo giá V/v lựa chọn đơn vị cung cấp và lắp đặt Camera – Đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời bổ sung tại Khu du lịch Bến Thành – Hồ Tràm.
TẢI VỀ
Thông báo tham gia chào giá thực hiện hạng mục kiểm định công trình tòa nhà 21-23-25-27 Tôn Thất Thiệp, Q1, TP. HCM.
TẢI VỀ
Thông báo tham gia chào giá thực hiện hạng mục cải tạo, sửa chữa tòa nhà tại số 04 Trần Quang khải, Q1, TP. HCM.
TẢI VỀ