side-area-logo

Kính gửi Quý Tổng Công ty Bến Thành. Tôi là Hoàng Nhật Thắng, hiện nay tôi đang có nhu cầu tìm việc và xin gửi bản CV của tôi đến Quý Công ty. Tôi rất mong nhận được sự phản hồi của Quý Công ty qua Số điện thoại: 09 8536 8554 hoặc qua mail này. Chúc Quý Công ty ngày càng phát triển và thành công hơn nữa.