side-area-logo

Chào quý đơn vị, Thông qua webside tuyển dụng, Tôi được biết Quý đơn vị đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí Chuyên viên quản lý dự án. Nay Tôi gửi đến Quý đơn vị hồ sơ xin Ứng tuyển bao gồm như sau: 1. BẢNG THÔNG TIN ỨNG VIÊN 2. Bằng cấp và các chứng chỉ (bao gồm chứng chỉ hành nghề tư vấn đấu thầu), chứng nhận Nếu Quý Công ty xem xét khả năng và kinh nghiệm của tôi phù hợp, tôi sẵn sàng tham dự phỏng vấn vào bất cứ lúc nào. Cảm ơn sự quan tâm.