Hiệp lực

Câu lạc bộ Tài chính - Kế toán

Kết nối thông tin, nhân lực toàn hệ thống

Trao đổi các thông tin nghề nghiệp, cùng thảo luận giải đáp nhanh và đề ra các giải pháp để giải quyết những vướng mắc của công tác Tài chính kế toán, kiểm soát trong các doanh nghiệp hệ thống

Tổ chức hội thảo rút kinh nghiệm sau các đợt kiểm toán, kiểm tra, thanh tra liên quan đến các vấn đề kế toán, tài chính.

Tạo điều kiện cho các thành viên câu lạc bộ và cho tất cả những ai đam mê và yêu thích,muốn học hỏi về lĩnh vực tài chính kế toán có cơ hội trao đổi và giao lưu thường xuyên hơn.

Hiệp lực

Request Form

Send
Reset