Khai Thác - Phát Triển Dự Án

Spring Light City

Spring Light City

h1 slide

Chức năng : Khu nhà ở và văn phòng làm việc

Vốn đầu tư : 3,115 tỷ đồng

Chủ đầu tư : Ben Thanh House

Vị trí: Quận 1, TP. HCM

Xem thêm hình ảnh