Đầu Tư Vào Công Ty Thành Viên

Thương Mại

Ngành nghề kinh doanh: Công ty Cổ Phần Thương Mại Hóc Môn tập trung vào 05 lĩnh vực chính:

Kinh doanh xăng dầu,
Quản lý và kinh doanh chợ đầu mối,
Kinh doanh bất động sản,
Dịch vụ nhà hàng ăn uống,

Gia công giết mổ gia súc.

Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty Thương mại – đầu tư tổng hợp Huyện Hóc Môn theo Quyết định số 7508/QĐ-UB ngày 14 tháng 11 năm 2001 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103000761 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2001.

Ngày 07 tháng 05 năm 2010, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (Mã chứng khoán : HTC) giao dịch trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Qua hơn 30 năm hoạt động, Công ty đã không ngừng phát triển cả chiều rộng và đầu tư chiều sâu trên các lĩnh vực thương mại, dịch vụ và gần đây là đầu tư bất động sản.

Trong giai đoạn 2002 - 2011, doanh thu tăng bình quân 5,85%/năm, lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 66,50% / năm, so thời kỳ gốc (2002) tăng 9.2 lần (31,99 tỷ đồng / 3,483 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế tăng bình quân 64,98% / năm, so thời kỳ gốc tăng 7,30 lần (25,417 tỷ đồng / 3,483 tỷ đồng).

Ngoài các loại hình kinh doanh truyền thống, Công ty đang từng bước đi sâu và chuyên nghiệp hóa hoạt động đầu tư và kinh doanh bất động sản. Mô hình kinh doanh bất động sản đầu tiên của Công ty là Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn đã mang lại hiệu quả cao, thu hút được nhiều thương nhân đến kinh doanh tại Chợ, song song đó là Khu dân cư Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn mà Công ty đã hoàn thiện và thu được doanh thu và lợi nhuận.

Cùng với cơ cấu kinh doanh từ hoạt động thuần thương mại - dịch vụ sang thương mại - dịch vụ – đầu tư và kinh doanh bất động sản, Công ty đã và đang tiếp tục tái cấu trúc nguồn nhân lực và các nguồn lực khác như vốn, tài sản … để đáp ứng tốt nhất yêu cầu điều hành, quản lý, tạo nên sức cạnh tranh và mang lại hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

Xem thêm doanh nghiệp cùng ngành nghề