Công Trình Tiêu Biểu

Nhà hàng nổi Sông Hương

Nhà hàng nổi Sông Hương

Nhà hàng nổi Sông Hương

Chức năng: Nhà hàng nổi.

Chủ đầu tư: Hue Travel

Tổng vốn đầu tư: USD 1,700,000

Vị trí: Sông Hương, TP. Huế

Trở lại danh sách
Công trình tiêu biểu khác
  • Khách sạn Renaissance Riverside Sài Gòn

  • Sofitel Saigon Plaza

  • Somerset Chancellor Court

  • Savico Megamall

  • Khách sạn Norfolk

  • Sandy Beach Resort

  • Muine Bay Resort

  • Nhà hàng nổi Sông Hương