Cơ hội nghề nghiệp

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Vị trí:Chuyên viên pháp chế
Số lượng: 01

Mô tả công việc:

1. Quản lý văn bản nguyên tắc: Lưu trữ hệ thống văn bản nguyên tắc của doanh nghiệp; tham gia việc xây dựng các văn bản nguyên tắc của Tổng Công ty và các doanh nghiệp trong hệ thống khi có yêu cầu, tham gia góp ý về mặt pháp lý các văn bản, hợp đồng, tài liệu do các phòng ban, bộ phận, đơn vị trực thuộc soạn thảo.
2. Hệ thống hóa các loại hợp đồng, văn bản; rà soát và đề xuất chỉnh sửa những điều khoản phát sinh ngoài hợp đồng văn bản mẫu.
3. Tham mưu về pháp luật đối với các vấn đề công việc cụ thể khi có yêu cầu.
4. Tham gia giải quyết tranh chấp và các vụ việc pháp lý phát sinh.
5. Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo bộ phận.

Yêu cầu công việc:

1. Tốt nghiệp Đại học Luật.
2. Am hiểu pháp luật liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp như Thương mại, Đầu tư, Đấu thầu, Dân sự, Lao động...biết cách áp dụng các quy định của pháp luật vào hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp.
3. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
4. Có khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực công việc cao.
5. Kỹ năng soạn thảo văn bản tốt.
6. Trách nhiệm và nhiệt tình với công việc.

Hồ sơ vui lòng gửi về:

27 Nguyễn Trung Trực , Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Phone: 3823 0081 3829 6406

Fax:(+84.8) 3822 2941

Email: info@benthanhgroup.com

Cơ hội nghề nghiệp

Benthanh Group

27 Nguyễn Trung Trực , Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Phone: 3823 0081

3829 6406

Fax:(+84.8) 3822 2941

Email: info@benthanhgroup.com