Cơ hội nghề nghiệp

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Vị trí:Chuyên viên Kiểm soát nội bộ
Số lượng: 01

Mô tả công việc:

1. Thực hiện kiểm tra, đánh giá tính tuân thủ các quy định pháp luật, các quy chế, quy trình nội bộ của Văn phòng Tổng Công ty;
2. Thực hiện các hoạt động kiểm soát nội bộ của Tổng Công ty theo kế hoạch được duyệt;
3. Thực hiện kiểm tra, đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý rủi ro, các biện pháp bảo đảm an toàn tài sản và nguồn lao động của Tổng Công ty;
4. Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu kiểm tra cho UBND Thành phố hoặc các đơn vị chức năng theo yêu cầu của Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ;
5. Lưu trữ dữ liệu và bằng chứng kiểm soát theo quy định;
6. Lập báo cáo kết quả kiểm tra của đơn vị được kiểm soát sau khi kết thúc đợt kiểm tra cho Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ;
7. Chủ động đề xuất điều chỉnh các điểm chưa phù hợp đối với một số quy định đã ban hành;
8. Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo bộ phận.

Yêu cầu công việc:

1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán-Kiểm toán;
2. Có 02 năm kinh nghiệm;
3. Có khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực công việc cao;
4. Đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin kinh tế-tài chính-kinh doanh của Tổng Công ty;
5. Trách nhiệm và nhiệt tình với công việc.

Hạn chót nộp hồ sơ: 26/10/2015

Hồ sơ vui lòng gửi về:

27 Nguyễn Trung Trực , Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Phone: 3823 0081 3829 6406

Fax:(+84.8) 3822 2941

Email: info@benthanhgroup.com

Cơ hội nghề nghiệp

Benthanh Group

27 Nguyễn Trung Trực , Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Phone: 3823 0081

3829 6406

Fax:(+84.8) 3822 2941

Email: info@benthanhgroup.com