Cơ hội nghề nghiệp

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Vị trí:Chuyên viên Kế toán tổng hợp
Số lượng: 01

Mô tả công việc:

1. Lập báo cáo tài chính hợp nhất: 

• Thu thập và kiểm tra sơ bộ số liệu trên báo cáo tài chính các đơn vị thuộc hệ thống Tổng Công ty.

• Triển khai và hướng dẫn cho các đơn vị là công ty con, lập các bảng thu thập thông tin phục vụ cho việc hợp nhất.

• Lập các phụ lục và bảng tổng hợp bút toán điều chỉnh để lập báo cáo hợp nhất căn cứ vào chuẩn mực kế toán Việt Nam có liên quan.

• Làm việc với kiểm toán về  kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất.

2. Phân tích báo cáo tài chính:

• Kiểm tra tính hợp lý của báo cáo tài chính Công ty mẹ

• Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán tại Công ty mẹ

• Phân tích tình hình tài chính tại Công ty mẹ hàng quý

• Làm việc với kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC của Công ty mẹ.

• Tham gia phối hợp kiểm tra BCTC, số sách của các đơn vị khi có yêu cầu của Trưởng phòng.

3. Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo bộ phận.

Yêu cầu công việc:

1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành.

2. Có 03 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp, ưu tiên nam.

3. Có khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực công việc cao.

4. Trách nhiệm và nhiệt tình với công việc.

Hạn chót nộp hồ sơ: 02/03/2015

Hồ sơ vui lòng gửi về:

27 Nguyễn Trung Trực , Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Phone: 3823 0081 3829 6406

Fax:(+84.8) 3822 2941

Email: info@benthanhgroup.com

Cơ hội nghề nghiệp

Benthanh Group

27 Nguyễn Trung Trực , Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Phone: 3823 0081

3829 6406

Fax:(+84.8) 3822 2941

Email: info@benthanhgroup.com