Cơ hội nghề nghiệp

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Vị trí:Chuyên viên Kế toán phần hành
Số lượng: 01

Mô tả công việc:

1. Kế toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản: 

• Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ, đầy đủ và chính xác của các chứng từ gốc về dự án theo đúng  quy định của Tổng Công ty và Luật kế toán.

• Hướng dẫn người đề nghị thanh toán điều chỉnh, bổ sung những hồ sơ chứng từ dự án bị sai hoặc thiếu sót.

• Mở bảng theo dõi chi phí chi tiết theo từng dự án 

• Sắp xếp hồ sơ theo từ dự án

• Hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh có liên quan đến nghiệp vụ đầu tư xây dựng cơ bản dở dang.

• Làm báo cáo dự án theo kế hoạch của Tổng Công ty

• Thu thập các văn bản hướng dẫn về kế toán Xây dựng cơ bản của Bộ Tài chính.

• Giải trình số liệu theo từng dự án trước các đơn vị có chức năng kiểm tra đối với Tổng Công ty 

• Cung cấp thông tin về dự án theo sự chỉ đạo của Kế toán trưởng hoặc Phó trưởng Phòng Kế toán.

2. Kế toán công nợ: Theo dõi các công nợ phải thu, công nợ phải trả, công nợ nội bộ với các đơn vị phụ thuộc.

3. Theo dõi tài sản: Theo dõi tình hình tăng giảm tài sản cố định, công cụ dụng cụ. Theo dõi nguyên giá, giá trị hao mòn, nguyên nhân tăng giảm, nguồn gốc, xuất xứ tài sản, bộ phận sử dụng, tính khấu hao và phân bổ chi phí khấu hao…theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Định kỳ cuối năm đánh giá tình hình sử dụng tài sản cố định, công cụ dụng cụ. Đề xuất thanh lý, hủy những tài sản cố định, công cụ dụng cụ mất phẩm chất, không sử dụng được hoặc sử dụng không hiệu quả..

4. Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo bộ phận.

Yêu cầu công việc:

1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành.

2. Có 02 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán phần hành, ưu tiên nam.

3. Có khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực công việc cao.

4. Trách nhiệm và nhiệt tình với công việc.

Hạn chót nộp hồ sơ: 02/03/2015

Hồ sơ vui lòng gửi về:

27 Nguyễn Trung Trực , Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Phone: 3823 0081 3829 6406

Fax:(+84.8) 3822 2941

Email: info@benthanhgroup.com

Cơ hội nghề nghiệp

Benthanh Group

27 Nguyễn Trung Trực , Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Phone: 3823 0081

3829 6406

Fax:(+84.8) 3822 2941

Email: info@benthanhgroup.com