Cơ hội nghề nghiệp

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Benthanh Group sẽ cập nhật vị trí tuyển dụng khi có nhu cầu .

Anh/chị có thể download form tuyển dụng tại đây: Form tuyển dụng

Và gửi email về địa chỉ: nhansu@benthanhgroup.com để nộp đơn 

Cảm ơn anh/chị đã ghé thăm website.

 

Vị trí Nơi làm viêc Thời gian nộp hồ sơ
Chuyên viên Quản lý Dự án TP. Hồ Chí Minh 21.05.2018
Chuyên viên Kế toán phần hành TP. Hồ Chí Minh 15.04.2017
Chuyên viên nhân sự TP. Hồ Chí Minh 22.02.2017
Chuyên viên Kiểm soát nội bộ Tp. Hồ Chí Minh 13.10.2015
Trưởng Ban Quản lý Dự án Tp. Hồ Chí Minh 05.08.2015
Chuyên viên phân tích và thẩm định dự án đầu tư Tp. Hồ Chí Minh 24.03.2015
Chuyên viên Kế toán tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh 07.01.2015
Chuyên viên Kế toán phần hành Tp. Hồ Chí Minh 07.01.2015
Chuyên viên pháp chế Tp. Hồ Chí Minh 10.10.2014
Nhân viên Kỹ thuật Tòa nhà 27 Nguyễn Trung Trực, Quận 1 Tp. Hồ Chí Minh 17.02.2014
Phó Giám đốc Nhân sự Tp. Hồ Chí Minh 09.12.2013
Chuyên viên Hành chánh – Quản trị Trung tâm đào tạo Benthanh Group Tp. Hồ Chí Minh 10.10.2013
Kế toán Tổng hợp Benthanh Group Tp. Hồ Chí Minh 12.05.2013
Phó Trưởng Phòng Kế toán Benthanh Group Tp. Hồ Chí Minh 12.05.2013
Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Benthanh Group TP. Hồ Chí Minh 12.05.2013

Cơ hội nghề nghiệp

Benthanh Group

27 Nguyễn Trung Trực , Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Phone: 3823 0081

3829 6406

Fax:(+84.8) 3822 2941

Email: info@benthanhgroup.com