Benthanh Group

Công bố thông tin

Công bố thông tin thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư XD Kinh doanh Nhà Bến Thành

Benthanh Group

Benthanh Group

27 Nguyễn Trung Trực , Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Phone: 3823 0081 - 3829 6406

Fax:(+84.8) 3822 2941

Email: info@benthanhgroup.com