Tin Tức

Tin Tổng Công Ty

Đại hội Công nhân viên chức khối Văn phòng Tổng Công ty Bến Thành năm 2013

Đại hội Công nhân viên chức khối Văn phòng Tổng Công ty Bến Thành năm 2013 được tổ chức vào lúc 8h ngày 10/5/2013 tại Khách sạn Viễn Đông với sự tham dự của 71 đại biểu. Đại hội đã thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Thỏa ước Lao động tập thể năm 2012; Phụ lục bổ sung Thỏa ước Lao động tập thể 2012 - 2015; Báo cáo Ban Thanh tra nhân dân năm 2012 và Bầu Ban Thanh tra nhân dân Văn phòng Tổng Công ty nhiệm  kỳ 2013 - 2015. 100% đại biểu dự Đại hội đã hưởng ứng phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh năm 2013.    

Tin Tức