Tin Tức

Tin Tổng Công Ty

Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2015, tại Văn phòng Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC), Bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Thường Vụ Thành Ủy - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đã trao Quyết định bổ nhiệm Ông Phạm Phú Quốc, Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Bến Thành giữ nhiệm vụ Thành viên không chuyên trách Hội Đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.


Căn cứ theo Quyết định số 255/QĐ-UBND-TC ngày 04/09/2015, ông Phạm Phú Quốc sẽ đảm nhận nhiệm vụ Thành viên không chuyên trách Hội Đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 04/09/2015.

Kể từ tháng 12/1994 đến nay, Ông Phạm Phú Quốc đã có hơn 20 năm công tác tại hệ thống Tổng Công ty Bến Thành. Ông Phạm Phú Quốc giữ nhiệm vụ Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Bến Thành từ ngày 27/01/2014. Ông Phạm Phú Quốc đã vinh dự nhận Bằng khen Thủ tướng Chính Phủ năm 2011, Bằng khen UBND TP. Hồ Chí Minh hai năm 2009, 2011, Doanh nhân TP. Hồ Chí Minh tiêu biểu 2010-2012 cho những phấn đấu và đóng góp vào sự phát triển của Tổng Công ty Bến Thành.

Tin Tức