Tin Tức

Tin Tổng Công Ty

Hội nghị Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2010

Ngày 18 tháng 12 năm 2011, Tổng Công ty Bến Thành đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2010 và đưa ra phương hướng chiến lược kinh doanh năm 2011.

Năm 2010 được đánh giá là một năm khó khăn cho nền kinh tế toàn cầu nói chung, nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Nguyên nhân chủ yếu là do khủng hoảng kinh tế kéo dài, chính sách cân đối vĩ mô không ổn định. Lãi suất vay tăng, tỉ giá đô la và vàng liên tục biến động. Tuy vậy, bằng những nỗ lực  phấn đấu chung của 42 doanh nghiệp thành viên trong toàn hệ thống, Tổng Công ty Bến Thành đã hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trong năm.

Doanh thu toàn hệ thống Benthanh Group năm 2010 đạt 10.333 tỉ đồng tăng 20,7% so với năm 2009 và vượt 6,3% so với kế hoạch 2010.

Lợi nhuận trước thuế là 1.206 tỉ đồng, tăng 20,4% so với năm 2009 và vượt 16,3% so với kế hoạch năm 2010.

Bằng chính sách cắt giảm chi phí, gia tăng hiệu quả sử dụng đồng vốn, cân đối thu chi do đó hầu hết các doanh nghiệp trong hệ thống đều hoàn thành tốt các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận trước thuế tăng mạnh.

Lĩnh vực dịch vụ thương mại có tỉ lệ tăng doanh thu là 37,1% cao nhất so với các lĩnh vực khác cùng kì và đạt 116,4% so với kế hoạch.

Lĩnh vực dịch vụ du lịch hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuân, trong đó đặc biệt lợi nhuận trước thuế tăng 45.0% so với năm 2009. Một trong những nguyên nhân được đánh giá là ảnh hưởng lớn nhất đến kết quả đáng mừng trên là chiến lược tăng công suất, giảm giá cả. Đây là hướng đi đúng đắn và hiệu quả của các đơn vị như Sofitel, Rinaisance, Norfokl, Benthanh Tourist, …

Lĩnh vực tài chính ngân hàng, lợi nhuận đạt 160% so với kế hoạch và tăng 45.9% so với cùng kì. Cũng trong năm 2010, 4 đơn vị trong hệ thống Tổng Công ty Bến Thành niêm yết lên sàn chứng khoán là Công ty CP Vật tư Bến Thành (MCK: BT1), Công ty CP TM DV Bến Thành (MCK: BTT), Công ty CP TM Hóc Môn (MCK: HTC), Công ty CK Phương Đông (MCK: ORS).

Năm 2010, toàn hệ thống Benthanh Group phát triển nhiều dự án hợp tác mới, đặc biệt với những tập đoàn có uy tín trên thế giới. Đặc biệt là dự án phát triển mạng lưới các khách sạn ibis tại Việt Nam với Accor Group, và dự án đầu tư mở rộng Công ty Nhôm định hình Vijalco (nay là CT TNHH Nhôm Sapa Bến Thành) với Sapa Group.

Nhờ thế mạnh tương hỗ kinh doanh giữa các nhóm nghành khác nhau trong hệ thống, Tổng Công ty Bến Thành đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà thành phố giao cho trong năm 2010. Cũng trong năm, Tổng Công ty Bến Thành đã vinh dự nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND TP.

Tin Tức