Tin Tức

Tin Tổng Công Ty

Tổng Công ty Bến Thành hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận năm 2009

Ngày 26/01/2010, Tổng Công ty Bến Thành đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và triển khai phương hướng hoạt động 2010. Đến tham dự có Bà Nguyễn Thị Hồng Phó Chủ tịch UBND TP. HCM.

Đọc báo cáo tại Hội nghị, Ông Nguyễn Quang Tiên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành cho biết, trong năm 2009, phần lớn các đơn vị trong hệ thống của Tổng Công ty Bến Thành đã vượt qua khó khăn và hoàn thành kế hoạch đề ra. Doanh thu toàn hệ thống đạt trên 10.363 tỷ đồng (đạt 108% kế hoạch và tăng 9,7% so với năm 2008), lợi nhuận trước thuế đạt 975 tỷ đồng (đạt 104% so kế hoạch và tăng trên 90 % so với năm trước), các khoản nộp ngân sách đạt trên 424 tỷ đồng (đạt 103% kế hoạch và tăng 1,3% so với năm 2008). Trong năm qua các đơn vị còn thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với tổng vốn gia tăng trên 686 tỷ đồng và thu được thặng dư 203 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thị Hồng đã biểu dương những thành quả đạt được trong năm 2009 của Tổng Công ty, đã góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn Thành Phố. Phó Chủ tịch cũng đánh giá cao công tác đầu tư xây dựng và phát triển thương hiệu “BEN THANH GROUP”, là bước tiến mới trong việc quảng bá thương hiệu, nâng tầm thương hiệu của Tổng Công ty không chỉ trong nước mà còn vươn xa ra thế giới.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Hồng đã trao tặng cờ thi đua khen thưởng cho các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình sản xuất kinh doanh, góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội chung của TP.

Tin Tức