Tin Tức

Tin Tổng Công Ty

Tổng Công ty Bến Thành tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2005 – 2009)

Ngày 29/01/2010, Tổng Công ty Bến Thành (Ben Thanh Group) đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2005 – 2009) tại khách sạn Sofitel Plaza Sài Gòn. Đến tham dự có Ông Huỳnh Thành Lập Phó Chủ tịch HĐND TP HCM.

Trong 5 năm qua, Ben thanh Group đã phát động phong trào thi đua yêu nước gắn liền  với các nhiệm vụ đổi mới doanh nghiệp - thực hành tiết kiệm, chống lãng phí -  thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” - “thực hiện nếp sống văn minh đô thị” và hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Cũng tại hội nghị, các gương tập thể và cá nhân điển hình đã chia sẻ về các sáng kiến cải tiến, mô hình phương thức hoạt động kinh doanh mới góp phần tích cực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và không ngừng mở rộng về quy mô, tốc độ tăng trưởng của từng doanh nghiệp và cả hệ thống.

Ben Thanh Group đã trải qua một giai đoạn quan trọng với nhiều biến cố và sự kiện có ý nghĩa(2005 – 2009). Đó là việc tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới quản lý doanh nghiệp nhà nước, hoàn thiện mô hình công ty mẹ - công ty con, chuyển đổi các doanh nghiệp thành viên của Ben thanh Group và các doanh nghiệp thành viên của Ben thanh Group hoạt động theo loại hình công ty cổ phần.

Với những sự kiện ý nghĩa trọng đại trên, Ban lãnh đạo Ben Thanh Group chia sẻ: trải qua 5 năm – đây là sự chuyển đổi về chất để Ben thanh Group và các doanh nghiệp thành viên có cơ chế hoạt động phù hợp thích ứng với thị trường. Đồng thời với quá trình chuyển đổi là sự nỗ lực chống chọi với khó khăn vượt qua thử thách để giữ vững ổn định và phát triển, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động.

Nhân dịp này, Ben thanh Group cũng tôn vinh 21 tập thể và 124 cá nhân là những gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua 5 năm (2005-2009).

Tin Tức