Tin Tức

Tin Tổng Công Ty

Project Echo City phỏng vấn Phó Tổng Giám đốc Benthanh Group"

Tổng Công ty Bến Thành là doanh nghiệp nhà nước, điều hành hơn 42 công ty thành viên, trong đó bao gồm dịch vụ du lịch, đầu tư bất động sản và nhiều loại hình kinh doanh khác.
Trong các dự án đó, Công ty KDA được tin cậy lựa chọn để thiết kế dự án phát triển khu du lịch nghĩ dưỡng 18ha và dự án phát triển khách sạn trong trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.
Phát triển lĩnh vực bất động sản đòi hỏi tầm nhìn dài hạn, đòi hỏi sự chú trọng việc đảm bảo chất lượng thiết kế. Kết quả của sản phẩm thiết kế sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Các công ty thiết kế địa phương vẫn chưa đủ kinh nghiệm thiết kế cho các dự án Resort, nên trong lĩnh vực phát triển các dự án du lịch nghĩ dưỡng, cần có kinh nghiệm thiết kế của các công ty kiến trúc nước ngoài.
Công ty KDA là một trong những lựa chọn của Tổng công ty chúng tôi. Đây là một công ty thiết kế nổi tiếng, có lịch sử kinh nghiệm lâu dài, có sự kết nối với các nhà đầu tư Nhật Bản.
Trong cuộc thi thiết kế kiến trúc được tổ chức bởi Tổng công ty Bến Thành vào năm 2011, so sánh với các tác phẩm dự  thi của các công ty thiết kế Mỹ và Singapore, công ty KDA đã trình bày tác phẩm dự thi xuất sắc.
Trong tình hình suy thoái kinh tế như hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang kỳ vọng vào các nguồn đầu tư từ nước ngoài, bao gồm các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản.
Để thực hiện chính sách kêu gọi đầu tư, Chính phủ Việt Nam đã và đang thực hiện việc đơn giản hóa các thủ tục đầu tư và minh bạch hóa các chính sách.
Việt Nam là một đất nước có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn nhân lực dồi dào với ưu điểm là chi phí lao động rẻ.
Bên cạnh đó còn có ưu điểm về bờ biển dài, rất thích hợp với việc phát triển du lịch nghĩ dưỡng. Chế độ chính trị ổn định đem lại cảm giác an toàn cho các nhà đầu tư.
Với các chính sách phù hợp của chính phủ, chúng tôi kỳ vọng thị trường bất động sản có thể phục hồi trong năm 2013~2014.

Tin Tức