Tin Tức

Tin Tổng Công Ty

Tổng Công ty Bến Thành (Benthanh Group) được tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2009 của Chủ tịch UBND Tp. HCM

Ngày 22/03/2010 Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định 1274/QĐ-UBND về việc tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2009 cho Tổng Công ty Bến Thành (Benthanh Group) đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2009, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố.

Tin Tức