Tin Tức

Tin Tổng Công Ty

Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017

Ngày 13/07/2017, Tổng Công ty Bến Thành đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 tại phòng hội nghị Sài Gòn Mũi Né Resort, số 56 – 97 Nguyễn Đình Chiểu, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận với sự tham dự của Ban lãnh đạo Tổng Công ty Bến Thành cùng đại diện lãnh đạo của 31 doanh nghiệp thành viên thuộc hệ thống Benthanh Group.

Theo đánh giá, Quý 2 năm 2017, tình hình trong nước diễn ra trong bối cảnh môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, triển vọng hội nhập kinh tế  quốc tế và hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều khởi sắc. GDP cả nước 6 tháng đầu năm ước tính tăng 5,73% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước ước đạt 97,78 tỷ USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng vốn đăng ký của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 6 tháng đầu năm đạt 19,23 tỷ USD, tăng 54,8% so với cùng kỳ năm trước. 

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, doanh thu toàn hệ thống Benthanh Group trong 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 9.873,4 tỷ đồng, tăng 13,37% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, nhóm ngành dịch vụ thương mại doanh thu ước đạt hơn 8.177tỷ đồng, tăng 17,45% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục dẫn đầu trong 04 nhóm chính của hệ thống Benthanh Group. 05/09 doanh nghiệp có doanh thu tăng so với năm 2016. Đặc biệt Cty CP TM Hóc Môn và Cty CP TM Phú Nhuận có mức tăng trưởng doanh thu lần lượt là 89,94% và 111%. 02/09 doanh nghiệp có tỷ lệ thực hiện kế hoạch cao, trên 60% là Cty CP TM Hóc Môn và Cty CP TM – DV Bến Thành.

Tại nhóm ngành dịch vụ du lịch có doanh thu 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 897 tỷ đồng. 08/08 doanh nghiệp có mức doanh thu tăng so với cùng kỳ năm 2016. Đặc biệt, Cty CP DL KS Mũi Né có tỷ lệ thực hiện kế hoạch trên 80%.  Hầu hết các doanh nghiệp có tỷ lệ khai thác phòng ổn định ở mức 70 – 90%.

Doanh thu nhóm ngành dịch vụ bất động sản ước đạt hơn 277 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ khai thác tại các doanh nghiệp đều đạt gần 100%. 06/08 doanh nghiệp có tỷ lệ doanh thu tăng từ 2 – 92% so với cùng kỳ năm 2016, vượt kế hoạch đề ra.

Nhóm ngành sản xuất công nghiệp ước đạt doanh thu hơn 350 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước.  

Trong 6 tháng cuối năm 2017, toàn bộ các doanh nghiệp trong hệ thống Benthanh Group xác định những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên thực hiện:

- Các doanh nghiệp thực hiện đánh giá khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2017, xây dựng các giải pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch;

- Các doanh nghiệp thực hiện xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2018 đảm bảo đúng thời hạn quy định;

- Các doanh nghiệp triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng đảm bảo đúng thời hạn quy định;

- Các doanh nghiệp chú trọng công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro nhằm đảm bảo tình hình tài chính luôn lành mạnh, đáp ứng được mục tiêu sản xuất – kinh doanh;

- Tiếp tục thực hiện thoái vốn theo đề án tái cơ cấu Tổng Công ty đã được UBND thành phố phê duyệt;

- Tiếp tục triển khai công tác cổ phần hóa khi có các quyết định của UBND thành phố về giao tài sản, về thay đổi thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp;

- Tiếp tục thực hiện các dự án trọng điểm;

- Đẩy mạnh các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Tổng Công ty theo kế hoạch đề ra;

- Củng cố ổn định nhân sự cho hoạt động Tổng Công ty.


Tin Tức