Tin Tức

Tin Đảng & Đoàn thể

Công đoàn Tổng Công ty Bến Thành khen thưởng 3 đơn vị hoàn thành sớm kế hoạch 2015.

Công đoàn Tổng Công ty Bến Thành trao biểu trưng cho 3 đơn vị có thành tích trong phong trào thi đua nước rút, gồm Công ty Cổ phần TM Hóc Môn, Công ty CP DVTH Sài Gòn (Savico), Công ty CP Phát triển và Dịch vụ Nhà Bến Thành đã vượt mức kế hoạch SXKD năm 2015 trước 3 tháng.

Tin Tức