Tin Tức

Tin Đảng & Đoàn thể

Đại hội các cơ sở Đảng trực thuộc Tổng Cty thành công, tiến tới tổ Đại hội Đảng bộ Tổng Cty Bến Thành NK 2015-2020

Năm 2015 là năm kỷ niệm nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, đất nước và Thành phố, năm diễn ra Đảng hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Bến Thành lần IV nhiệm kỳ 2015-2020 và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần X.

Thực hiện kế hoạch số 629/KH-ĐU ngày 02 tháng 10 năm 2014 về việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Bến Thành lần IV nhiệm kỳ 2015-2020, các cơ sở Đảng trực thuộc đã tiến hành tổ chức Đại hội để tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015 xác định mục tiêu phương hướng trong nhiệm kỳ tới, Đại hội cơ sở đã thảo luận đóng góp ý kiến về các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Bến Thành lần IV, đóng góp ý kiến tiêu chuẩn cơ cấu cấu ủy cấp trên trực tiếp theo hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy Tổng Công ty. Đại hội bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020, bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty.

Tính đến hiện nay, đã có 08 cơ sở Đảng đã tổ chức Đại hội gồm: Đảng bộ Cty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Bến Thành (Đại hội điểm cấp Tổng công ty), Đảng bộ Cty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Bến Thành (Đại hội điểm cấp Tổng công ty), chi bộ Cty Cổ phần Xuất nhập khẩu Giày dép Nam Á, Chi bộ Cty Cổ phần Vật tư Bến Thành, Chi bộ Cty CP Đâu tư xây dựng kinh doanh Nhà Bến Thành, Chi bộ Cty CP Cơ khí Tân Bình, Chi bộ Cty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, Chi bộ Cty Cổ phần XNKD Hàng XK Tân Bình (Titco). 

Một số hình ảnh:

Tin Tức