Tin Tức

Tin Đảng & Đoàn thể

Công đoàn Tổng công ty Bến Thành phát động phong trào thi đua nước rút hoàn thành sớm kế hoạch 2012

Thực hiện phong trào thi đua nước rút của Công đoàn Tổng công ty Bến Thành, Cán bộ Công nhân viên trong Tổng công ty đã phấn đấu thi đua, Đến ngày 30/11/2012 Đã có 7 đơn vị hoàn thành sớm kế hoạch SXKD năm 2012, gồm:
Cty CP Nam Á, Cty CP TM Phú Nhuận, Cty CP TM Hóc Môn, Cty CP TMDV Bến Thành, Cty CP Văn hoá tổng hợp Bến Thành, Cty CP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn và Cty TNHH MTV phát triển Nhà Bến Thành.
(Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty trao biểu trưng cho CBCNV đơn vị thực hiện tốt phong trào thi đua nước rút, hoàn thành sơm kế hoạch.

Tin Tức