Tin Tức

Tin Đảng & Đoàn thể

Tổng Công ty Bến Thành trao nhà tình thương.

Sáng ngày 23/11/2013. Công đoàn Tổng Công ty đã làm lễ trao nhà tình thương cho Chị Trương Thị Thơm, là nhân viên của Trung tâm Hội nghị Tiệc cưới Riverside Palace.

Tin Tức