Tin Tức

Tin Đảng & Đoàn thể

Tập thể và cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng ngày 17/5 Liên đoàn lao động Tp. Hồ Chí Minh, đã tổ chức Lễ tuyên dương tập thể và cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó Công đoàn Tổng Công ty Bến Thành có 1 tập thể và 2 cá nhân được tuyên dương.

- Tập thể: Công đoàn cơ sở Công ty TNHH 1TV Dịch vụ Du lịch Bến Thành
- Cá nhân:Đ/c Lê Hồng Đào Chủ tịch Công đoàn Công ty CP TM Hóc Môn
                 Đ/c Dương Thị Ngọc Mỹ UV BCH Công đoàn CS Công ty CP TMDV Bến Thành

Tin Tức