Tin Tức

Tin Đảng & Đoàn thể

Khai giảng lớp “Quản trị nhân sự cho cán bộ đoàn thể” năm 2013

Thực hiện Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần khóa X và chương trình hành động số 277 về “tiếp tục xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước” của Đảng ủy Tổng Công ty và Nghị quyết 25, chương trình hành động 335 của Đảng ủy Tổng Công ty về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước”. Đồng thời Nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ đoàn thể Tổng công ty Bến Thành nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đồng hành với doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh; Được sự thống nhất của Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty Bến Thành Công Đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty lớp phối hợp tổ chức  lớp “Quản trị nhân sự cho cán bộ đoàn thể” năm 2013.

Lớp “Quản trị nhân sự cho cán bộ đoàn thể” năm 2013 có 33 học viên tham gia là các cán bộ chủ chốt của Công Đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty, trong đó có 19 cán bộ Công Đoàn và 14 cán bộ Đoàn Thanh niên. Thời gian toàn khóa học diễn ra trong 9 ngày. Học viên tham dự được tài trợ toàn bộ kinh phí. Các giảng viên đào tạo là thầy cô giảng dạy tại các trường đại học có uy tín của Thành phố. Tổng kinh phí tổ chức lớp quản trị là hơn 80 triệu đồng.

Lễ khai giảng lớp Quản trị nhân sự cho cán bộ đoàn thể được tổ chức trang trọng vào lúc 08 giờ 00 ngày 16/5/2013 tại Trung tâm đào tạo Tổng Công ty Bến Thành 212B/1 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1. Đến tham dự lễ khai giảng có Đ/c Đặng Bình – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, Đ/c Trần Mạnh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng Công ty, các lãnh đạo Phòng, Ban, Đoàn thể Tổng Công ty và các đồng chí lãnh đạo, cấp ủy cơ sở trực thuộc Tổng Công ty Bến Thành, 33  học viên của khóa học.

Phát biểu khai giảng lớp học, Đ/c Trần Mạnh Hà - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy đánh giá cao ý nghĩa và vai trò của việc tổ chức lớp học góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ đoàn thể trong công tác quản lý điều hành, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cán bộ trong giai đoạn hiện nay. Cũng trong hội nghị Đ/c Đặng Bình – Phó Tổng Giám đốc cũng phát biểu và nhấn mạnh tầm quan trọng của lớp học và chỉ đạo trung tâm Đào tạo Benthanh Group nâng cao chất lượng giảng dạy trong đó tập trung các kỹ năng thực hành, giải quyết tình huống, thực tiễn hiện nay của doanh nghiệp. Đồng chí Đặng Bình cũng yêu cầu các học viên sắp xếp thời gian hợp lý giải quyết công việc và tích cực tham gia học tập để đạt được kết quả tốt nhất.

Bế mạc khai giảng lớp, các học viên tham gia buổi học đầu tiên về tổng quan công tác quản trị nhân sự. Dự kiến tháng 7/2013, hai đoàn thể là Công đoàn và Đoàn thanh niên tiếp tục tổ chức lớp thứ hai về kỹ năng quản trị tài chính.

Tin Tức