Tin Tức

Tin Đảng & Đoàn thể

Hội Cựu chiến binh Tổng công ty Bến Thành tổng kết hoạt động năm 2012

Kỷ niệm 23 năm ngày thành lập Hội Cưu chiến binh Việt Nam (06/12/2089 - 06/12/2012) . Hội Cựu chiến binh Tổng công ty Bến Thành đã tổ chức cho hơn 70 hội viên về dự ôn truyền thống CCB Việt Nam và tổng kết hoạt động Hội CCB Tổng công ty Bến Thành năm 2012.
Năm 2012, Hội Cưu chiến binh Bến Thành được công nhận là đơn vị Xuất sắc A1, được Hội Cựu chiến binh Thành phố tặng bằng khen, ngoài ra 6 chi hội và 10 hội viên nhận giấy khen của Hội CCB Quận 1.
Trong buổi tổng kết đã kết nạp thêm 2 Cựu quân nhân vào tổ chức Hội CCB Tcty Bến Thành.

Tin Tức