Tin Tức

Tin Đảng & Đoàn thể

Đại hội Đảng Tổng Công ty Bến Thành lần thứ III nhiệm kỳ 2010-2015

I- Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Bến Thành lần thứ III nhiệm kỳ 2010-2015, diễn ra từ ngày 4/8 đến ngày 6/8/2010 tại Hội trường Dinh Thống Nhất (108 Nguyễn Du), tham dự có 150 đại biểu được bầu chọn từ 25 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

 1- Đại hội tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm:

-  Tổng kết hoạt động của Đảng bộ Tổng công ty Bến Thành lần thứ  II nhiệm kỳ 2005-2010, xác định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015.

-  Bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ IX.

-  Đại hội trực tiếp bầu chức danh Bí thư Đảng ủy Tổng công ty.

2- Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015, gồm có 23 đ/c:

1-  Đ/c Trần Hồng Tâm – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty

2-  Đ/c Nguyễn Quang Tiên – Phó Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc Tổng công ty

3-  Đ/c Lê Thị Hồng Hậu – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty

4-  Đ/c Vương Công Minh – Ủy viên Thường vụ – Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổng công ty

5-  Đ/c Nguyễn Thi – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty

6-  Đ/c Phạm Phú Quốc – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty

7-  Đ/c Trần Mạnh Hà – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty

8-  Đ/c Nguyễn Vĩnh Thọ – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty

9-  Đ/c Đinh Văn Cường – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty

10- Đ/c Nguyễn Tuấn Tú – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty

11- Đ/c Phạm Thị Kim Phượng – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty

12- Đ/c Tề Trí Dũng – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty

13- Đ/c Phan Văn Hùng – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty

14- Đ/c Nguyễn Thị Hương Giang – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty

15- Đ/c Châu Hoàn Dũng – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty

16- Đ/c Nguyễn Văn Điệp – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty

17- Đ/c Nguyễn Ngọc Thảo – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty

18- Đ/c Phan Văn Quang – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty

19- Đ/c Nguyễn Hữu Thắng – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty

20- Đ/c Trần Thanh Xa – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty

21- Đ/c Ngô Văn Lộc – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty

22- Đ/c Nguyễn Ngọc Châu – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty

23- Đ/c Nguyễn Dương Hiệu – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty

II- Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu chính thức và dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX nhiệm kỳ 2010-2015. Gồm có:

+ Đoàn Đại biểu chính thức:

1- Đ/c Trần Hồng Tâm – Bí thư  Đảng bộ Tổng công ty

2- Đ/c Nguyễn Quang Tiên – Phó Bí thư – Tổng Giám đốc Tổng công ty

3- Đ/c Nguyễn Thi – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty

+ Đoàn Đại biểu dự khuyết:
 
 Đ/c Lê Thị Hồng Hậu – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty

Tin Tức