Tin Tức

Tin Đảng & Đoàn thể

Lễ tiếp nhận tặng phẩm của tổng Công ty Bến Thành tặng trường khuyết tật 15/05

Trường khuyết tật 15/05 tọa lạc tại một con hẻm nhỏ trên đường Lý Thường Kiệt, Quận 11, TP. HCM, là nơi tiếp nhận, nuôi dưỡng và dạy học trẻ em khuyết tật của khu vực.Tuy vậy, cơ sở vật chất còn rất hạn chế. Trang thiết bị phục vụ cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy học chủ yếu là từ nguồn đóng góp của hội cha mẹ học sinh nên còn thiếu thốn và khó khăn.

Sau khi nhân được thư ngỏ của trường, ngày 06.11.2010 đại diệnTổng Công ty đã đến thăm và làm việc với trường. Qua đó thấy điều kiện sinh hoạt cũng như học tập của các em học sinh còn rất hạn chế. Ban lãnh đạo Tổng Công ty đã tặng cho trường 1 bộ máy lạnh, 02 dàn máy tính để phục vụ cho việc chăm sóc và dạy học tốt hơn.

Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của Tổng Công ty Bến Thành nhằm hướng tới cộng đồng xã hội, thể hiện sự quan tâm của cán bộ nhân viên Tổng công ty tới công tác giáo dục trẻ em đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em khuyết tât.

Tin Tức