Tin Tức

Tin Công Ty Thành Viên

Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2011 thành công, mở ra hướng phát triển mới của OCB.

Vào các ngày 18, 19 tháng 02 năm 2012, OCB đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2011 với sự tham dự của Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng ban kiểm soát cùng các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và trên 100 cán bộ quản lý đại diện cho các đơn vị toàn hệ thống OCB tại  Mũi Né, Tp. Phan Thiết.

        Thông tin chi tiết:

Tin Tức